skip to Main Content

RAINBOW FEEDER

RainBow Feeder to bardzo dobry przykład uwagi BPA na potrzeby klienta.

System ten pozwala uporządkować produkty dostarczane do klienta w sposób chaotycznie zasypany np. innego dostawcy lub po procesie sterylizacji w autoklawie.

W efekcie system pozwala włożyć produkty w inne opakowanie w sposób ściśle uporządkowany co do kierunku, strony oraz pozycji.

Przykładem typowych aplikacji jest formowanie i zasilanie flowpacków lub przygotowanie i kompletacja formacji przed zapakowaniem miksów to opakowań zbiorczych.

Back To Top