skip to Main Content
+48 22 398 60 00 biuro@linetec.pl

Maszyna pakująca Newton – TX produkuje woreczki stojące z wykorzystaniem kompaktowej technologii dostępnej w maszynach pionowego pakowania.


Newton-TX jest alternatywą do maszyn poziomowego pakowania !

Technologia ta pozwala produkować woreczki stojące lub woreczki typu „DOY” z prędkościami i jakością porównywalną do maszyn poziomych.

Jednak jej przewaga, w porównaniu do maszyn pakujących poziomych, polega na tym że zajmuje ona 70% mniej miejsca (8 m2) i stanowi o 50% mniejszą inwestycję dla jej użytkownika. Dodatkowo maszyna pakująca ta pozwala na pakowanie kilku kształtów woreczków z wieloma opcjami aplikowania zamknięć wielokrotnego wykorzystania, a wszystko to połączone z najkrótszymi czasami zmian formatów pakowania.


Woreczki pakowane na maszynie pakującej Newton-TX:

Zalety maszyny pakującej Newton-TX:

  • minimalne straty materiału opakowaniowego po zatrzymaniu maszyny pakującej
  • czas zmiany formatu pakowania poniżej 30 minut
  • oszczędność do 70% powierzchni w porównaniu do maszyn pakujących poziomych
  • oszczędność do 50% inwestycji w porównaniu do maszyn pakujących poziomych
  • aplikowanie zamknięć typu P2C i suwaka na tej samej maszynie pakującej